Žieminiai javai

Žieminiai rugiai               Žieminiai kviečiai                 Žieminiai miežiai

  Žieminiai kvietrugiai              Spelta kviečiai